DOM KULTÚRY

Štefánikovo námestie 4,
052 01 Spišská Nová Ves


web: www.dksnv.sk
email: dk@dksnv.sk
tel. kontakt: 053/44 24 950

© 2017 Dom kultúry, Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 44 24 950, email: dk@dksnv.sk, web: www.dksnv.sk